D. Triezenbergstraat 18, Stedum
Mijn woning is de 18de woning die gesloopt is door NAM na onherstelbare schade als gevolg van de gaswinning.
2013
D. Triezenbergstraat 18, Stedum

Op 12 november 2013 meld ik voor de eerste keer schade aan mijn vrijstaande koopwoning door de vele aardbevingen in Stedum, gemeente Loppersum.
De melding doe ik per e-mail en wordt volledig door de NAM genegeerd.

'Niet wetend dat dit het begin is van een lang slepend proces naar een situatie die tot heden nog niet opgelost is...'
- augustus 2017 -

2014
D. Triezenbergstraat 18, Stedum

Op 13 februari 2014 wordt de provincie Groningen opnieuw getroffen door een aardbeving als gevolg van de gaswinning. De aardbeving bij Leermens heeft een kracht van 3.0 en veroorzaakt opnieuw veel schade aan mijn woning.

Op 14 februari 2014 meld ik nogmaals de schade aan mijn woning, ditmaal via het platform van de NAM die inmiddels speciaal voor het melden van aardbevingsschade op het Internet is gezet.
Ik krijg een dossiernummer en mijn contactpersoon is Frank Boom van de NAM.

Op 10 maart 2014 wordt de schade aan de woning als gevolg van aardbevingen en bodemdaling door Simon de Jong van Crawford in kaart gebracht. De taxateur is toegewezen door Frank Boom van de NAM. De woning heeft scheuren door de vele kleine en grotere aardbevingen. De fundering is op meerdere plaatsen gebroken door de gevolgen van bodemdaling. Simon de Jong van Crawford wijst mij erop dat bewoning van het pand gevaarlijk is bij een nieuwe aardbeving. Het rapport wat weken later uitkomt, zal alles tegenspreken wat er mondeling over de toedracht is gezegd.

Er wordt mij nadrukkelijk op het hart gedrukt dat ik vanaf nu geen onderhoud, verbeteringen en/of aanpassingen aan mijn woning mag uitvoeren omdat dat een verandering van de vastgelegde situatie met zich meebrengt. Ik leg het geplande onderhoud aan de kozijnen en gevel volledig stil en ik stop met de verbouwing van mijn badkamer en nieuwe keuken om geen problemen te krijgen.

Op 25 maart 2014 bezoeken een vertegenwoordiger van de NAM en Klaas Struiksma van Jorritsma Bouw mijn woning en beslissen dat er snel ijzeren banden om de woning moeten. Dat zal dienen als stutwerk. Beide schoorstenen moeten met spoed worden vervangen door lichtgewicht exemplaren.

Op 10 mei 2014 voert Arcadis een tweede bouwkundig onderzoek uit in opdracht van de NAM. Ook de expert van Arcadis wijst erop dat bewoning van het pand gevaarlijk is bij een nieuwe aardbeving. Uit veiligheid wordt geadviseerd zoveel mogelijk tijd buitenhuis door te brengen. De woning heeft scheuren door de vele kleine en grotere aardbevingen. De fundering is op meerdere plaatsen gebroken door de gevolgen van bodemdaling. Het rapport wat weken later uitkomt, zal alles tegenspreken wat er mondeling over de toedracht is gezegd.

Meerdere dagen tussen 11 en 17 mei 2014 is Jorritsma Bouw bezig het stutwerk aan de voor- en achterzijde van de woning te plaatsen. De zijmuur van de woning kan niet gestut worden, terwijl deze muur (15 meter lang) bij een zwaardere aardbeving kan instorten.
De woning blijft onveilig, ondanks het aangebrachte stutwerk. De schoorstenen worden verwijderd. Er wordt geadviseerd om mijn bed in de buurt van mijn voordeur te zetten zodat ik weg kan komen bij een flinke aardbeving. Nadeel is wel dat de voordeur in dezelfde onveilig verklaarde muur zit. Ook zit de achterdeur nu dicht geklemd door de ijzeren banden van het stutwerk.

Op 20 mei 2014 komt het bedrijf Meekro de voorste lichtgewicht schoorsteen plaatsen. Eindelijk van het gewapper van het dekzeil af. De schoorsteen lekt nu wel, er is een dakpan op zijn kop geplaatst en er mist een stukje aan de zijkant van een dakpan.
De achterste schoorsteen is niet geplaatst. Daar is geen opdracht voor gegeven. De opdrachtgever Simon de Jong van Crawford kan zich de afspraak niet meer herinneren. Het gat in het dak van de achterste schoorsteen blijft afgedekt met een stukje dekzeil.

In juni 2014 blijkt het dossier door de NAM zonder melding of reden is gesloten. Ik blijf met het onafgemaakte herstelwerk zitten. Na veel bellen en schrijven krijg ik via Marrie de Boer van de Onafhankelijke Raadsman een nieuw contactpersoon bij de NAM toegewezen en wordt het dossier heropend. Er wordt door mijn nieuwe contactpersoon Christian Lubbinge van de NAM niets ondernomen.

Op 10 oktober 2014 meld ik me opnieuw bij de NAM omdat ik niets hoor. De schade aan mijn woning verergerd doordat ik ook geen reparaties en onderhoud mag uitvoeren om geen veranderingen in de situatie te veroorzaken. Daarnaast wil ik verdergaan met het afmaken van de badkamer en het plaatsen van de nieuwe keuken. Die afspraak was op 10 maart 2014 met Simon de Jong van Crawford nadrukkelijk gemaakt.

Op 11 november 2014 komen Klaas Struiksma van Jorritsma Bouw, twee experts van het Noordelijk Schade Taxatie Bureau en een woordvoerder van de NAM op bezoek. De conclusie is duidelijk. Er is weer nieuwe schade aan de woning door de bodemverzakking en aardbevingen en de bestaande schade aan de woning wordt steeds erger. Doordat de voegspecie overal is gebarsten spoelt deze versneld uit de voegen van de muren. Het is een woning uit 1905, die zijn niet op een aardbevingsbestendige manier gebouwd. Ik mag zelf geen onderhoud en reparaties uitvoeren. Uit veiligheid word ik opnieuw verzocht zoveel mogelijk tijd buitenshuis door te brengen.
Het dekzeil op het dak waar een gat zit door het verwijderen van de achterste schoorsteen ligt grotendeels los en daardoor lekt het. Met vier emmers en een grote speciekuip probeer ik waterschade zoveel mogelijk te voorkomen.
Klaas Struiksma van Jorritsma Bouw vraagt aan de woordvoerder van de NAM of de factuur van het stutwerk en de nieuwe schoorsteen getekend kan worden.
Een rapportage van dit bezoek zal binnen drie weken door het Noordelijk Schade Taxatie Bureau verwerkt zijn. Dit rapport is nooit opgemaakt.
Eerder gemaakte rapporten worden door het Noordelijk Schade Taxatie Bureau doorgestuurd naar Grontmij. De NAM ontwijkt mijn vragen over het bezoek. Het Noordelijk Schade Taxatie Bureau reageert niet op e-mail.

Op 18 en 19 november 2014 komt Jorritsma Bouw het dak dichtmaken. Het gat waar de achterste schoorsteen zat is na zes maanden eindelijk dicht. Ook de lekkage van de voorste nieuwe schoorsteen wordt eindelijk opgelost. Ondanks er twee schoorstenen op het dak zaten en de afspraak was dat er ook twee schoorstenen voor terugkomen, blijft het bij het dichtmaken van het dak zonder tweede schoorsteen.
De opdrachtgever Simon de Jong van Crawford is niet meer bereikbaar. De NAM en Crawford doen geen zaken meer met elkaar.

Op 22 december 2014 komt Johan Bove van Bouwkundig Technisch Adviesbureau Bove namens Arcadis mijn woning nogmaals onderzoeken. De conclusie is snel getrokken. Het stutwerk is te zwaar voor mijn woning en hangt ver uit het lood. Daarnaast draagt het deel waar de gevel het meest gescheurd is niet op de grond. De woning is verder verzakt en de nog aanwezige voegen barsten onder de druk.
Johan Bove van Bouwkundig Technisch Adviesbureau Bove namens Arcadis komt eigenlijk alleen voor een funderingsonderzoek. Met veel bombarie staat hij met een meegebrachte zandschep in de Groningse klei te spitten. Hij komt niet verder dan 30 centimeter. Ver naast het stuk waar de breuk in de fundering zit. Een funderingsonderzoek is toch overbodig, gezien staat van het stutwerk en de scheuren in de gevels. De woning wordt opnieuw onveilig verklaard om te wonen. Ditmaal meteen via de telefoon met het hoofdkantoor.
Ik word dringend verzocht mijn woning te verlaten en de feestdagen bij vrienden door te brengen. In verband met de feestdagen is op het hoofdkantoor niemand te bereiken.

2015
D. Triezenbergstraat 18, Stedum

Op 8 januari 2015 bezoeken twee experts van de gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid mijn woning. De NAM heeft de Gemeente Loppersum ingeschakeld. De NAM wil toch graag dat de Gemeente Loppersum goed kijkt of er echt geen bouwkundige gebreken zijn.
De experts van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid ontdekken geen bouwkundige gebreken en geven de bodemdaling en aardbevingen de schuld van de schade aan mijn woning.

Op 19 januari 2015 komen dezelfde twee experts van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid nogmaals langs. Wat is er intussen allemaal gebeurd? Hoe vaak verblijf ik in de woning? Wat doet de NAM nu?
Mijn antwoorden zijn kort. Er gebeurt helemaal niets. Ik woon in mijn eigen huis maar probeer zoveel mogelijk van huis te zijn. Ook de vele e-mails van mij aan de NAM worden genegeerd of er wordt inhoudelijk afgeweken van de problematiek. De medewerkers van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid kunnen weinig doen, de schuld ligt aan de gevolgen van de gaswinning door de NAM en verwijst terug naar de NAM. De medewerkers van de Gemeente Loppersum, afdeling Risico en Veiligheid geven aan dat ze niet te spreken zijn over het ontwijkende gedrag van de NAM.

Op 10 maart 2015 zijn de papieren voor de contra-expertise eindelijk verwerkt door de NAM. Tonny Baas vertegenwoordigt Tandem B.V. Loppersum en geeft tijdens de contra-expertise aan dat er veel schade aan mijn woning is door de gevolgen van de bodemdaling en vele aardbevingen. Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum rapporteert de hele woning met B-schade. Het is inmiddels een openbaar feit dat een woning uit 1905 kwetsbaar is voor aardbevingen. Ook de fundering is niet berekend op de constante bodemverzakking als gevolg van de gaswinning.
De situatie is al te lang onverantwoord. Het contra-expertise rapport gaat met spoed naar de NAM.

Op 13 maart 2015 komt ARUP namens de NAM om de woning tot op de centimeter op te nemen en alle schade onder de loep te nemen. Ondanks het contra-expertise rapport blijft de NAM doorzoeken naar schade waar de NAM niet verantwoordelijk voor is.
De experts zijn uren bezig. ARUP vindt niets in het voordeel van de NAM. De woning is en blijft onveilig en onherstelbaar beschadigd als gevolg van bodemdaling en vele aardbevingen.
Slopen is de enige afdoende maatregel. Ook voor de veiligheid van de nabije buren.

In de ochtend van 2 april 2015 word ik om 9 uur gebeld door mijn nieuwe zaakwaarnemer Peter Zomerdijk van Bureau Zomerdijk met de vraag of ik in de middag om 13 uur in Loppersum kan zijn. De NAM wil graag met mij spreken.
Die middag geeft Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce aan dat ik voor maximaal twee weken in een hotel word geplaatst. Hierna is er een tijdelijke woning voor mij beschikbaar. Dit naar aanleiding van het rapport dat ARUP heeft opgesteld. Het contra-expertise rapport van Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum blijkt niet te zijn aangekomen bij de NAM. Beslissingen over reparaties, herbouw of uitkoop zouden snel gaan plaatsvinden.
Dit hotel staat middenin het epicentrum. Na een kort gesprek is de conclusie dat een hotel buiten het epicentrum wellicht veiliger is.
Janny Teunissen-Mulder van de NAM geeft aan dat buiten het epicentrum geen hotelkamers beschikbaar zijn. Ik word direct na het gesprek door Hilde de Vries van Stichting Goedgeregeld namens de Commissie Bijzondere Situaties naar het NH Hotel in Groningen gebracht. Er zijn veel kamers vrij dus ik kies een eenvoudige kamer op de zesde verdieping met uitzicht over de skyline van Groningen.

Op 8 april 2015 nodig ik mijn zaakwaarnemer Peter Zomerdijk van Bureau Zomerdijk en Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce uit in het NH Hotel in Groningen voor een gesprek. Het contra-expertise rapport van Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum mail ik vooraf door om deze te bespreken en neem mijn exemplaar mee naar het gesprek. Mijn zaakwaarnemer Peter Zomerdijk van Bureau Zomerdijk en Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce zijn het contra-expertise rapport van Tonny Baas namens Tandem vergeten mee te nemen.
Het gesprek heeft weinig inhoud en wordt als oriënterend afgedaan. Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum mag niet aanwezig zijn bij dit gesprek en volgende gesprekken over de financiële afwikkeling van het dossier.

Op 15 april 2015 Is er een tijdelijke woning beschikbaar en ik ga met Janny Teunissen-Mulder van de NAM langs een woning in Paterswolde. Een sleutel heeft ze niet dus een bezichtiging is niet mogelijk. Er ligt wat troep buiten en er staat nog wat inboedel van de vorige bewoner. Het pand wordt niet meer bewoond dus ik kan er binnen enkele dagen al in.

Op 17 april 2015 komen verhuizers van Mast Verhuizingen mijn woning in Stedum leeghalen. Mijn spullen worden ingepakt door de verhuizers. Het is de bedoeling dat mijn inboedel meteen naar de tijdelijke woning in Paterswolde gaat maar deze woning is nog niet leeggehaald. Janny Teunissen-Mulder van de NAM laat eerst een schoonmaakploeg de tijdelijke woning schoonmaken. De verhuizers van Mast Verhuizingen zijn al wel binnen geweest en spreken over een sterk vervuilde woning en een enorme stank.

In de ochtend van 20 april 2015 wordt mijn inboedel uit de opslag door Mast Verhuizingen naar de tijdelijke woning in Paterswolde gebracht. Ik word pas tegen de middag gebeld en kom in Paterswolde aan als de verhuizers van Mast Verhuizingen al bezig zijn.
De tijdelijke woning in Paterswolde is totaal uitgeleefd en stinkt enorm naar uitwerpselen. Ook liggen er resten van afgekloven botten en vuil. De nog aanwezige kasten zijn aangevreten. De deur en het hang- en sluitwerk van de garage deugt niet. De elektriciteit in de meterkast is levensgevaarlijk aangelegd (foto's). De verhuizers van Mast Verhuizingen verbazen zich erover dat mijn inboedel ertussen moet staan. Er is mij verteld dat het pand ruime tijd door twee grote honden bewaakt is terwijl er geen toezicht op was. Janny Teunissen-Mulder van de NAM komt pas in de middag en beaamt dat deze tijdelijke woning niet schoon en bewoonbaar is. Mijn aquariums worden door Mast Verhuizingen opnieuw meegenomen met de belofte deze bij te vullen en te verzorgen. Mijn inboedel blijft er nog bijna een week staan. Ik ga weer terug naar het NH Hotel in Groningen.

In de periode rond 21 april 2015 tot 7 mei 2015 zoek ikzelf actief mee naar een tijdelijke woning in de stad Groningen. In de eerste instantie zijn er volgens Janny Teunissen-Mulder van de NAM geen specifieke eisen waaraan een tijdelijke woning moet voldoen. Het zoeken naar een tijdelijke woning is begeleid door Ans Bouwman namens de Commissie Bijzondere Zaken. Bij het tekenen van het eerste huurcontract wijzigt Janny Teunissen-Mulder van de NAM haar voorwaarden. De maximale huur van een tijdelijke woning mag nu niet langer dan zes maanden zijn. Dit is de maximale tijd die ik in de tijdelijke woning zal verblijven. De beslissingen over reparaties, herbouw of uitkoop zouden dan afgerond zijn. De tijdelijke woning wordt daarom afgewezen door Janny Teunissen-Mulder van de NAM. Met veel moeite ontvang ik de betaalde inschrijfkosten terug.

In de periode rond 8 mei 2015 tot 15 mei 2015 geef ik meermaals een overzicht van beschikbare woningen aan Janny Teunissen-Mulder van de NAM door. Stuk voor stuk worden deze woningen afgewezen of zijn al bewoond doordat het reactievermogen van Janny Teunissen-Mulder van de NAM erg laag ligt. Uiteindelijk zet ik een lijst van twaalf verschillende woningen in de mail waarna ik een week lang niets meer hoor. Janny Teunissen-Mulder van de NAM geeft na lang aandringen aan dat ze niet weet wat ze met de lijst woningen moet doen. Ze gaat meteen de betreffende verhuurbedrijven bellen en neemt snel contact met mij op. Opnieuw blijft het stil.
Ondertussen probeer ik contact het krijgen met burgemeester Roodenboog van Loppersum en verschillende instanties. Opnieuw wordt er verwezen naar de NAM.

Op 21 mei 2015 ben ik zelf met de verhuurders gaan bellen of Janny Teunissen-Mulder van de NAM al contact heeft opgenomen. De eerste woning die ik had gevonden staat onderaan de lijst. Nadat deze verhuurder contact met Janny Teunissen-Mulder van de NAM opneemt is het contact snel rond.
De woning, een penthouse die al geruime tijd leegstaat aan de Heresingel in Groningen staat te koop en kan voor zes maanden of langer worden gehuurd onder de leegstandswet.

Op 1 juni 2015, nadat ik 61 dagen in het NH Hotel was ondergebracht is mijn inboedel opnieuw uit de opslag naar de tijdelijke woning gebracht.

Op 2 juni 2015 heb ik het NH Hotel verlaten en begin ik met mijn spullen uit te pakken. Mijn aquariums zijn al die tijd niet onderhouden en de vissen zijn gestorven. Door het vele slepen met mijn inboedel is deze erg beschadigd en stinkt naar de uitwerpselen van de eerdere tijdelijke woning in Paterswolde. De NAM verwijst naar Mast Verhuizingen en Mast Verhuizingen verwijst naar de NAM.
Wel wordt er door Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce beloofd dat de gesprekken over reparaties, herbouw of uitkoop van mijn eigen woning nu echt kunnen beginnen.

Ik zet ondertussen mijn plannen, werkzaamheden en nieuwe projecten als ZZP'er op een laag pitje. Ik bied software voor bedrijven aan, hostingdiensten en domeinregistratie. De werving van klanten wordt wederom uitgesteld. Ik kan in deze situatie geen stabiliteit in de service en garantie geven.

In de periode van 15 juni 2015 tot 1 september 2015 heeft Ans Bouwman namens de Commissie Bijzondere Situaties meermaals contact met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce. De eerste periode zijn de gesprekken uitsluitend oriënterend. Reparaties blijken zo ingrijpend te zijn bij een woning uit 1905 dat herbouw of uitkoop de enige opties zijn. Herbouw kan drie jaar duren en vier maanden na de intrek van de tijdelijke woning op 2 juni 2015 moet ikzelf opdraaien voor de kosten van de tijdelijke huisvesting. Ik zou dan dubbele woonlasten krijgen. Daarnaast zou de Belastingdienst mij kunnen aanslaan voor de meerwaarde van de herbouwde woning.
De nieuwe woning zal aardbevingsbestendig worden gebouwd en aanzienlijk meer gaan kosten dan de waarde van de huidige woning.
Aardbevingsbestendige bouw betekent niet dat er bij zware bevingen geen schade aan de woning kan ontstaan. De herbouw vindt plaats op hetzelfde stuk grond midden in het epicentrum van Loppersum. Verschillende experts voorspellen binnen 10 jaar een zware aardbeving.
Uitkoop lijkt de enige optie om een langdurig, kostbaar en onzinnig traject in te gaan. Er wordt in het hele proces ontwijkend geantwoord door Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce. Opvolgend is de vakantietijd. Ans Bouwman namens de Commissie Bijzondere Situaties geeft het op en adviseert mij een advocaat in de arm te nemen. Ook de Onafhankelijke Raadsman en het Centrum Veilig Wonen staan machteloos tegenover de NAM.

Op 10 september 2015 nodig ik de NAM uit voor een gesprek op een neutrale plek, de keuze van Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce valt op een hotel/restaurant in de stad Groningen. Ik vermeld meteen dat als we er nu niet snel uitkomen dat ik een advocaat in de arm neem.
Ondertussen wordt de tijdelijke woning aan de Heresingel vaak bezocht door potentiële kopers. Meermaals per week dien ik de tijdelijke woning schoon achter te laten voor de bezoeken. Ikzelf ben niet bij de bezichtigingen aanwezig omdat me dat te veel wordt.

Op 15 september 2015 zijn Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce samen met Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz eindelijk in gesprek met mij. Er worden geen toezeggingen gedaan. Ik heb een taxatierapport van mijn woning bij me waarop Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce de huidige waarde van mijn woning tussen de 4.000 euro en 14.000 euro lager schat. Het verblijf in de tijdelijke woning aan de Heresingel in Groningen wordt met een maand verlengd in ruil voor een excuus van de misser met de vervuilde tijdelijke woning in Paterswolde.
De vergoeding van de door mij gemaakte kosten wordt besproken maar het verlies van mijn inkomen wordt volledig genegeerd. Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce eist een nieuwe taxatie van mijn woning.

Op 17 september 2015 ontvang ik een brief van de Commissie Bijzondere Situaties dat de NAM mij een voorstel heeft gedaan en daarom het dossier wordt gesloten. Ik heb geen voorstel of iets wat daarop lijkt ontvangen. Als ik dat meld krijg ik geen antwoord meer terug van de Commissie Bijzondere Situaties.

Op 22 september 2015 vindt er opnieuw op mijn verzoek een gesprek plaats met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce en Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz.
Opnieuw breekt Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz constant het gesprek af als het Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce het niet lukt zijn zin door te drijven. De vergoeding van de door mij gemaakte kosten worden opnieuw besproken en opnieuw wordt het verlies van mijn inkomen volledig genegeerd. Op het advies van Tonny Baas namens Tandem B.V. Loppersum voert Joost Keurentjes van Makelaardij Bruintjes en Keurentjes de nieuwe taxatie uit.

Rond 24 september 2015 stuurt Hilde de Vries van Stichting Goedgeregeld namens de Commissie Bijzondere Situaties een urgentie naar de Selectie Commissie. Dit wordt op 30 november 2015 afgewezen omdat ik niet in de stad Groningen ben ingeschreven. De tijdelijke woning aan de Heresingel staat op naam van de NAM.

Op 2 oktober 2015 vindt de taxatie plaats in mijn woning. Joost Keurentjes van Makelaardij Bruintjes en Keurentjes en een expert namens de NAM gaan in overleg zonder mijn bijzijn.
Mijn taxatierapport dat opgesteld is voor aardbevingsschade stuur ik per e-mail op maar word volledig genegeerd.

Op 13 oktober 2015 is het nieuwe taxatierapport binnen. De taxatiewaarde van mijn woning ligt nu 34.000 euro onder het taxatierapport die ik had laten maken voor de aardbevingsschade. Met slechts 1000 euro boven de sterk gedaalde WOZ waarde in het aardbevingsgebied word ik afgescheept. In gesprek gaan met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce is niet meer mogelijk. Frederiecke Reker namens de NAM van Frezzz neemt niet de moeite om de gemaakte afspraken over de vrijblijvendheid van het taxatierapport te bevestigen.
De uitkoop zal alleen plaatsvinden met een vergoeding van de nieuwe, lagere taxatiewaarde en met het dreigement dat als ik dit niet aanneem het langdurige schadeproces weer op gang word gezet. De kosten zijn in dat geval voor mij. Uitkoop is dan niet meer mogelijk.
Het verblijf in de tijdelijke woning aan de Heresingel in Groningen wordt opnieuw met een maand verlengd in ruil voor de extra tijd die de NAM nodig heeft om de papieren in orde te maken.

Op 22 oktober 2015 schakel ik een advocaat in. Mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen vertegenwoordigd mij hierin. Bij de overdracht van alle rapporten lijkt het mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen dat het uitbetalen van de volledige herbouwwaarde een reële oplossing is. De woning is immers vernield als gevolg van de gaswinning namens de NAM en Shell. Het uit te keren bedrag kan 70.000 euro tot 90.000 euro meer zijn dan Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce tot heden wil uitgeven.

Rond 12 november 2015 gaat mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen in gesprek met de NAM, dit gebeurt telefonisch en ik ben hierbij niet aanwezig. De zes maanden waarin ik in de tijdelijke woning verblijf zijn bijna voorbij. Ik dreig met een kort geding om het verblijf in de tijdelijke woning te verlengen.
Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce gaat akkoord met een verlenging van drie maanden om de gesprekken met mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen af te ronden.

Rond 19 november 2015 gaat mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen opnieuw telefonisch in gesprek met Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce. Na dit gesprek trekt mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen zich plotseling terug. Er is geen zaak tegen de NAM en ik zal het verlies op mijn woning moeten accepteren.
Mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen geeft een deel van het door mij betaalde voorschot terug omdat haar tijd niet volledig is besteed.
Om geen ellende te krijgen met dubbele woonlasten en slepende procedures word ik door mevrouw mr. K.M. Felt van BoutOveres advocaten Groningen geadviseerd om direct een vaststellingovereenkomst te tekenen.

Op 20 november 2015 ben ik Inmiddels moe van de situatie en het ontwijkende gedrag van alle partijen. Ik heb slechts twee dagen de tijd om de vaststellingovereenkomst te tekenen. Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce verzuimt te tekenen en legt de schuld van de vertraging bij zijn collega’s van de NAM. Uiteindelijk duurt het nog twee weken voordat Jan Kouwenhoven van de NAM, afdeling Taskforce de vaststellingsovereenkomst ondertekent. Een deel van de door mij gemaakte onkosten kan nu worden voldaan.

Op 30 november 2015 ontvang ik bericht van de Selectie Commissie. De urgentie voor een huurwoning wordt afgewezen omdat ik niet ingeschreven ben in de stad Groningen. De tijdelijke woning aan de Heresingel staat op naam van de NAM.

2016
D. Triezenbergstraat 18, Stedum

Op 15 februari 2016 wordt de volmacht voor de overdracht getekend. Ik wil niets meer met de NAM en alle andere partijen te maken hebben. Ik vertel de notaris Aljo van der Sleen van Veen & Veste Notarissen Coevorden namens de NAM duidelijk dat ik onder dwang de volmacht teken. De notaris Aljo van der Sleen van Veen & Veste Notarissen Coevorden namens de NAM vindt de situatie heel erg maar onderneemt niets. Kees Drijfholt van de NAM is aanwezig en weet zich geen houding te geven als ik de gebeurtenissen van de afgelopen jaren verkort opsom maar grijpt ook niet in. Mijn huissleutels moet ik inleveren.
Het restant van de door mij gemaakte onkosten wordt voldaan. De notaris Aljo van der Sleen van Veen & Veste Notarissen Coevorden namens de NAM gaat mijn hypotheek aflossen en ik ontvang bij de overdracht van de woning een restbedrag van 1000 euro.
Ik sta vanaf 29 februari 2016 op straat, zonder redelijke vergoeding van mijn vernielde woning en zonder vooruitzicht op een nieuwe woning.
Kees Drijfholt van de NAM belooft dat hij mij ingelicht als mijn woning gesloopt wordt voordat ik dit uit de media verneem. Op 21 mei 2016 blijkt ook dit een loze belofte te zijn.

Tussen 16 februari 2016 en 29 februari 2016 geef ik mijn inboedel aan een kringloopwinkel. Mijn witgoed en apparatuur verkoop ik online en via supermarktadvertenties.

In de periode van 1 maart 2016 tot 12 april 2016 verblijf ik op eigen kosten in verschillende hotels in de stad Groningen. Tijdens het verblijf in Groningen heb ik veel vrienden gemaakt en zoek ik gezelschap op om bij te komen van de afgelopen jaren. Ik ga verder op zoek naar een nieuwe woning.

Op 13 april 2016 meld ik me bij de crisisopvang. Een voorwaarde van mij is dat ik mijn postadres in Groningen kan aanhouden. Mijn inkomen blijft gewoon in mijn beheer en ik betaal de factuur van het verblijf in de crisisopvang vooruit. In de weekenden verblijf ik op eigen kosten in een hotel in de stad Groningen of indien ik dat wil ga ik naar vrienden.
Vier nachten per week moet ik aanwezig zijn in de crisisopvang omdat anders mijn appartement wordt ingenomen door andere thuislozen op de schrijnend lange wachtlijst.
Ik ontvang de sleutel van een appartement met eigen badkamer en eigen keuken in het zelfstandige gedeelte van de opvang voor een periode van maximaal drie maanden.
Ik ben nog steeds op zoek naar een nieuwe woning en schakel via de crisisopvang opnieuw de Selectie Commissie in om urgentie te krijgen bij een huurwoning. De urgentie wordt binnen 20 minuten afgewezen omdat ik niet meer ingeschreven ben in de stad Groningen.
Ik heb ook geen indicaties zoals schulden, detentie of andere problemen dus ook om die reden heb ik geen recht op urgentie.
Om de tijd enigszins door te komen bied ik sinds augustus 2015 mantelzorg aan in de stad Groningen in vorm van huishoudelijke hulp, ook dit is geen reden voor een urgentieverklaring.

Ik heb bij WoningNet Groningen slechts 33.5 punten gespaard waar ik minimaal 100 punten nodig heb. Ik sta op de wachtlijst, het kan nog 6 tot 8 jaar duren voordat ik in aanmerking kom voor een huurwoning. Ook bij andere woningstichtingen is de wachtlijst nog meerdere jaren. Bij ieder particulier verhuurbedrijf betaal ik vooraf inschrijfgeld. Na inschrijving blijkt verhuur erg moeilijk te zijn omdat de meeste verhuurbedrijven woningen aanbieden die al verhuurd zijn. Een kamer of studio vinden in de stad Groningen is vrijwel onmogelijk omdat de verhuurbedrijven zich voornamelijk richten op jongeren en studenten.
Een seniorenwoning valt ook buiten de mogelijkheid omdat ik die leeftijd nog niet heb bereikt.

Tussen 17 en 19 mei 2016 licht ik de media in. Ik schrijf opnieuw brieven aan iedere betrokken instantie die ik maar kan vinden. Mijn doel is snel een nieuwe huurwoning buiten het aardbevingsgebied te vinden om in afzienbare tijd een stabiele woonsituatie te creëren. Ik zie in de stad Groningen veel kansen om mijn verlies van inkomen weer op aanvaardbaar niveau te brengen.
De Nationaal Coördinator Groningen doet niets maar zegt mij welwillend aan te horen. Deze verwijst me naar de gemeente Loppersum. De gemeente Loppersum negeert mijn brieven en verzuimt opnieuw een antwoord.
De Onafhankelijke Raadsman heropent mijn dossier en ik krijg opnieuw een nieuw contactpersoon aangewezen, Marjolein Pisuisse. De Onafhankelijke Raadsman is bekend met mijn dossier en de werkwijze van de NAM. Er kunnen dus geen voorspellingen worden gedaan en ik moet zeker geen wonderen verwachten.
De Commissie Bijzondere Situaties en het Centrum Veilig Wonen antwoorden helemaal niet terug. De gemeente Groningen verwijst naar de crisisopvang om daar mijn tijd verder uit te zitten met als overbodige tip onvermoeid verder te zoeken naar een nieuwe woning.
Vertegenwoordigers van de overheid, onder andere de Tweede Kamer, nemen mijn berichten in ontvangst maar reageren hier verder niet inhoudelijk op.
Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad neemt als eerste contact met mij op en wil de situatie onder de aandacht brengen. Later op de dag neemt ook Goos de Boer van RTV Noord contact met mij op voor de planning van een interview.
De redactie van RTL Late Night vindt de situatie ontzettend vervelend en wil in de loop van de week contact met mij hebben. Ook SBS6 Hart van Nederland heeft interesse in mijn verhaal over de schrijnende situatie waarin ik verkeer.

Op 20 mei 2016 neemt de redactie van PowNed contact met mij op. PowNed wil mijn verhaal graag onder de aandacht brengen middels een video-interview met verslaggever Rutger en cameraman Dennis met als doel mij te helpen uit deze situatie te komen.
Ik breng een bezoek aan mijn voormalige koopwoning in Stedum en blijkt het pand er zwaar vervallen uit te zien. Er zit vrijwel geen voeg meer in de gevels. De voortuin is voor een deel leeggeroofd. Een raam aan de achterzijde is eruit en dichtgetimmerd met een plaat. Ik sla compleet dicht bij het aanzien van de huidige staat van mijn voormalige woning.
Mevrouw A.H. Borst Programmaleider aardbevingen, Veiligheidsregio Groningen geeft aan dat de problematiek die ik omschrijf niet in haar terrein ligt. Mevrouw A.H. Borst Programmaleider aardbevingen, Veiligheidsregio Groningen wenst mij veel sterkte.
Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad zet haar netwerk in en verifieert de situatie bij de NAM, Onafhankelijke Raadsman, Commissie Bijzondere Situaties, Centrum Veilig Wonen, Groninger Gasberaad en bij iedereen die met mijn dossier betrokken is geweest.

Op 21 mei 2016 lees ik op RTV Noord dat mijn voormalige koopwoning in Stedum door de NAM wordt gesloopt. Dit in overleg met de Gemeente Loppersum en de vastgoedadviseur van de NAM. Kees Drijfholt van de NAM heeft mij vooraf niet ingelicht ondanks zijn belofte hierover op 15 februari 2016.
Ik zoek onverminderd door naar een huurwoning in de stad Groningen.

Op 22 mei 2016 neemt de Groninger Bodem Beweging contact met mij op. Een concreet advies kan Dick Kleijer niet geven. Ik word geadviseerd contact met de pers op te nemen -dat proces is al dagen in volle gang-.

Op 23 mei 2016 neem ik opnieuw contact op met de gemeente Loppersum, mijn bericht van vorige week is wel door Jinko Rots van de gemeente Loppersum ontvangen en er wordt intern nagegaan of ze eventueel nog wat kunnen betekenen voor mij.

Op 24 mei 2016 neemt de heer Kools van het Ministerie van Binnenlandse Zaken contact met mij op. Dit naar aanleiding van mijn eerdere berichten. Er wordt mij verteld dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken de problematiek rond de aardbevingen in Groningen heeft uitbesteed aan de Nationaal Coördinator Groningen onder toezicht van Minister Hans Alders.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is daardoor met handen en voeten gebonden en kan niets voor mij betekenen. De Nationaal Coördinator Groningen onderneemt niets, die verwijst naar de Gemeente Loppersum.
Jinko Rots van de gemeente Loppersum had ik al op 23 mei 2016 gesproken, er wordt intern nagegaan of ze eventueel nog wat kunnen betekenen voor mij. Van enige daadkracht naar een stabiele woonsituatie buiten het aardbevingsgebied is door mijn gemeente tot heden nog geen sprake.
Het Groninger Gasberaad heeft Stut-en-Steun ingelicht. Ina Blink van Stut-en-Steun neemt contact met mij op en gaat bij de gemeente Loppersum informeren wat de stand van zaken op dit moment is.

Op 25 mei 2016 heb ik een uitgebreid interview met Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad. Het is een ontspannen maar ook langdurig gesprek waarin alle gebeurtenissen worden doorgenomen.
Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad neemt alle tijd voor mijn verhaal en houdt mij op de hoogte van de stappen die zij onderneemt. Het gaat Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad niet alleen om de publicatie van mijn verhaal maar ook om de oplossing naar een stabiele woonsituatie en de aandacht die alle Groningers hard nodig hebben in een het kader van de aardbevingsproblematiek.

Op 26 mei 2016 ontvang ik een bericht van de Gemeente Loppersum. Citaat: ‘Helaas hebben wij geen bevoegdheden op dat gebied.’ En verder ‘omdat u ongeveer driekwart jaar in de stad Groningen verbleef aan een woning in de Heresingel, had de gemeente Groningen de wettelijke taak u te ondersteunen op sociaal-maatschappelijk gebied. De gemeente Loppersum heeft getracht uw zaak zo goed mogelijk over te dragen aan instanties in de stad. Helaas voor u heeft dat (nog) niet geleid tot een oplossing met betrekking tot uw woonsituatie. Formeel hebben wij dus geen mogelijkheden u verder te helpen.’
Wel wil burgemeester Roodenboog van de gemeente Loppersum, buiten het wettelijke kader, een aanbevelingsbrief voor mij schrijven welke ik kan overleggen aan de woningbouw organisaties. Mevrouw Linda Ploeger van gemeente Loppersum wil graag weten of ik hiervan gebruik wil maken. Mijn antwoord is een volmondig: Ja, natuurlijk…
Ik krijg een geautomatiseerd bericht van de gemeente Loppersum. burgemeester Roodenboog neemt binnen vier weken contact met mij op.
Ik spreek Goos de Boer van RTV Noord in De Drie Gezusters om de situatie mondeling toe te lichten. We spreken af om maandag 30 mei 2016 bij de sloop van mijn woning aanwezig te zijn.

Op 27 mei 2016 neemt Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties contact met mij op. De Commissie Bijzondere Situaties voelt zich verantwoordelijk om mij tijdelijk verder te helpen en gaat mij plaatsen in de stad Groningen. Ik kan hierdoor mijn verplichtingen als mantelzorger in de stad Groningen blijven uitvoeren en mijn planning als ZZP’er voortzetten. Dit is hard nodig om weer een nuttig deelnemer van de maatschappij te worden. Ondanks ik nog steeds in de crisisopvang verblijf kan ik mijn geluk niet op.
Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties heeft voor mij een woning in de stad Groningen gevonden en vraagt mij contact op te nemen met het verhuurbedrijf.
In opdracht van het verhuurbedrijf schrijf ik een kort stukje over mijzelf. Ik krijg de volledige goedkeuring en het wachten is op een antwoord van de eigenaar van de woning. Helaas is de aangeboden woning al verhuurd. Ik blijf alsnog in de crisisopvang. Doorzoeken naar een andere woning lijkt vooralsnog een onmogelijke opdracht. Vrijwel alle woningen die aangeboden worden via de websites van verhuurbedrijven zijn al bewoond. Tegen dit gegeven loop ik al meer dan een jaar op.

Op 28 mei 2016 komt ook Sipke Benus, secretaris van Commissie Bijzondere Situaties erachter dat de meeste woningen via woningverhuurders al verhuurd zijn. Het aanbod van huurwoningen geeft een vertekend beeld van de werkelijk vrije huurwoningen. Ik ontmoet Kees van de Veen die portretfoto’s van mij maakt in opdracht van het NRC Handelsblad. Eerst drinken we een kopje thee bij De Drie Gezusters. De sfeer is ontspannen. De foto’s zijn erg goed gelukt.

30 mei 2016: Een onomkeerbare dag in het uitwissen van de geschiedenis van Stedum, het verlies van het Groninger erfgoed door de NAM en een confronterende dag voor mij. De vrijstaande koopwoning waar ik vanaf 1999 gelukkig ben geweest wordt nu echt met de grond gelijk gemaakt. Ik sta erbij en kijk ernaar... Ik bezoek het graf van de voormalige eigenaresse Zwaantje Knot. Zij is geboren en getogen in de woning en ik heb de woning overgenomen van haar erfgenamen. Ik praat met mijn voormalige buurtbewoners. De sloop van de woning is een groot verlies voor het dorpse aangezicht en de zichtbare historie van Stedum.


Goos de Boer van RTV Noord maakt een radio- en tv-item over het onderwerp. Kees van de Veen maakt opnieuw foto’s voor het NRC Handelsblad. Wubby Luyendijk van het NRC Handelsblad neemt, net als de afgelopen dagen, contact met mij op. Ik krijg nog een warme groet voor het slapen gaan. Sinds jaren word ik weer met respect behandeld. Morgen, 31 mei 2016 worden alle feiten wereldkundig gemaakt in de kranten, op tv en radio.
Ik ben moe, leeg en sta te trillen op mijn benen. Het is over. Mijn thuis wordt meedogenloos gesloopt door de NAM. Een bak met puin is wat van de huis- en slaapkamer resteert. De NAM is de grote afwezige, een simpele ‘sorry Erik’ kan er nog niet eens vanaf.
Wat nu? Tot diep in de nacht zoek ik verder naar een beschikbare huurwoning...


Op 31 mei 2016 ga ik opnieuw naar mijn voormalige woning in Stedum. De sloop is nu op de helft. De huiskamer en slaapkamer lagen gister al voor een deel in de container. Nu rest de badkamer, keuken en zolder nog. Ik maak wat foto’s en filmpjes voor mijn dagboek op GasSchande.nl.
De telefoon staat niet stil, NRC Handelsblad en RTV Noord hebben hun artikel geplaatst. Het nieuws over de werkwijze van de NAM en rol van de betrokken instanties is landelijk bekend. Er worden Kamervragen gesteld. PowNed laat de discussie op eigen wijze ontploffen met een ludiek filmpje en link naar de Telegraaf. Het nieuws wordt overal gekopieerd en gedeeld op sociaal media.
Om 14 uur komt SBS6 Hart van Nederland langs voor een interview. Op dezelfde avond wordt dit uitgezonden. Om 17:30 uur zit ik bij de radio-uitzending van RTV Noord. Ik verneem uit de media dat burgemeester Roodenboog van Loppersum de beloofde aanbevelingsbrieven verzonden heeft.


Op 1 juni 2016 ga ik met Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties naar Stedum. Ik wil de Commissie Bijzondere Situaties laten zien welk gevolg achter een dossiernummer schuilt.
Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties geeft aan dat er plannen zijn om naar de huidige procedure te kijken. Wellicht zijn er aanpassingen in de procedure nodig om een situatie zoals deze in de toekomst te voorkomen.
De achtergevel van mijn woning gaat plat. De laatste resten worden eind van de middag in een container afgevoerd.
Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties heeft zijn netwerk ingezet. Het is gelukt een gemeubileerde woning te huren met een minimale contractduur van 12 maanden. De sleuteloverdracht is morgenmiddag al.
De Commissie Bijzondere Situaties plaatst mij voor de nacht in het Martini Hotel in Groningen; ‘de crisisopvang moet afgelopen zijn’.


Op 2 juni 2016 is de sleuteloverdracht van de tijdelijke woning in de stad Groningen. Goos de Boer van RTV Noord is erbij.

Op 3 juni 2016 haal ik mijn dekbed en kleding op uit de crisisopvang. De medewerkers van de crisisopvang hebben mij in het nieuws gezien en volgen GasSchande.nl op de voet. Zij wensen me veel succes in de tijdelijke woning. Ik laat de periode in de crisisopvang definitief achter me.

Op 4 juni 2016 ben ik opnieuw bij de Mediacentrale in Groningen. RTV Noord zendt het weekoverzicht op de radio uit en stelt mij vragen over de afgelopen week.

En nu: Uit de verschillende gesprekken met Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties heb ik begrepen dat (1.) het afsluiten van de dossiers bij de Nationaal Coördinator Groningen voortaan in overleg met de cliënten wordt gedaan. 'U hebt geen woning meer, dus u heeft ook geen schade.' is voortaan in deze korte, botte vorm verleden tijd. Een meer menselijkere aanpak is in de bedrijfsvoering doorgevoerd. In mijn dossier met terugwerkende kracht in vorm van het verkrijgen van een andere woning buiten het aardbevingsgebied.
(2.) Ook heeft een vooraanstaande woningcorporatie in de stad Groningen aangegeven dat er voortaan enkele tijdelijke huurwoningen beschikbaar kunnen zijn voor de slachtoffers van aardbevingsschade die in directe oorzaak hierdoor thuisloos/dakloos raken.


UPDATE


Vanaf juni 2016 gaat alles in het begin goed, probleemoplossende afspraken worden door Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties aangereikt en permanente huisvesting kan snel geregeld worden. Een bedrag en doel worden vastgesteld. Ik maak een voorzichtige (door)start met mijn bedrijf.

Vanaf oktober 2016 wordt het een vervelende tijd waarin ik probeer de gemaakte afspraken vast te houden en om te zetten naar zelfstandige huisvesting. Ik regel meermaals woonruimte. Wat afgesproken is vervalt steeds door de constant wisselende eisen van Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties. Telkens wordt er wat nieuws verzonnen wat weer veel tijd kost...

Disclaimer

Om een opmerking te voorkomen zoals de NAM op mijn dagboek reageerde: 'wij herkennen ons niet in de geschetste situatie', heb ik besloten de e-mailwisseling aan de tijdlijn te koppelen ipv uitsluitend een dagboek waarin de situatie is uitgeschreven. Zonodig zijn alle documenten en e-mailberichten vanaf 2013 op te vragen.

Dagboek 12-11-2013 t/m 04-06-2016, klik hier.Afspraken tijdelijke woning / belastingen / huurkosten
Er worden afspraken gemaakt over de tijdelijke woning, het 'tijd kopen' en de belastingen. Ik stel voor een deel van de huur zelf te betalen maar daar is geen discussie over mogelijk. Dat kan ik zien als de vergoeding van het verlies van mijn volledige inboedel. Stabiliteit is nu hoofdzaak; bij het zoeken van een woning richten ons doelgericht op Groningen Stad zodat ik nu meteen een begin kan maken met het opnieuw opbouwen van mijn inkomen en het normale dagelijkse leven.
Periode: 07-06-2016 t/m 30-06-2016 -bijlage-


Inloggen

Niet iedere periode is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Afspraken verlies koopwoning / besluit Commissie
De Commissie besluit (een deel) van de geleden schade door het gedwongen verlies van mijn koopwoning te vergoeden middels financiële hulp bij een woning. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties is verantwoordelijk voor de uitvoer van het besluit. Ik ben als ZZP-er mijn inkomen tijdelijk verloren door deze situatie, we bespreken daarom de garantstelling die ik zeker tot volgend boekjaar nog nodig heb.
Periode: 21-07-2016 t/m 09-08-2016 -bijlage-


Besluit van de Commissie

# E-mail 31-07-2016 - Afzender Erik Mensen - Ontvanger Sipke Benus

Ik heb het rapport een aantal keer gelezen. Je vraagt of er onjuiste dingen instaan. Wellicht loop je deze week een keer naar de Hema voor een rookworst. Zal ik een keer met je meelopen? Dan wil ik de details zoals ik in de mail had gezet over de bancaire voorwaarden en kk bespreken. Dat gesprek hoeft niet lang te duren, lijkt me. Maar ik kan het niet terugvinden in het rapport. Essentieel voor het resultaat. Telefonisch kan ook hoor!


# E-mail 01-08-2016 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger Erik Mensen

-- De kracht zit in de rapportage. Die voldoet aan wat de commissie aan gegevens nodig heeft. Ja daar zullen ze een besluit over nemen. Als daar open eindjes inzitten na besluitvorming pak ik die na mijn vakantie samen met jou op.
We hoeven niet bespreken hoe het zit met kk (en bancaire voorwaarden) enz. Zoals je in het voorstel ziet staat daar in dat dat ik de bevoegdheid krijg met jou een plan te maken dat uitvoerbaar is. Als die conclusie door de commissie wordt gedeeld ben ik bevoegd tot uitvoering.
Ik heb in elk geval deze week nog even contact met je, als het dan lukt om naar de Hema te kuieren is dat een prima plan. Anders doen we het via de telefoon


# E-mail 09-08-2016 - Afzender Commissie - Ontvanger Erik Mensen

Dag Erik, Zoals je weet heeft de Commissie gisteren vergaderd en is ook jouw situatie besproken. Sipke heeft mij gevraagd om je over de uitkomst te informeren. De Commissie heeft besloten jou te helpen zoals door Sipke is verwoord in het advies.

Concreet betekent dit het volgende:
de Commissie stelt aanvullende financiering voor het kopen van een huis in de stad Groningen beschikbaar met een waarde van maximaal EUR 100.000, waarbij dhr. Mensen zelf de eerste EUR 69.000 financiert. De secretaris (Sipke) werkt dit samen met dhr. Mensen planmatig uit - mede in verband met de bijstandsuitkering van dhr. Mensen.


Volgens mij een goede uitkomst en Sipke zal - zodra hij terug is van zijn vakantie - contact met je opnemen om dit verder op te pakken en uit te werken.
Eventuele vragen kan Sipke dan ook beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Anja Zoer, namens Sipke
Commissie Bijzondere Situaties


Inloggen

Niet iedere briefwisseling is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Koopwoning in Groningen gevonden en gekocht
Na lang zoeken in een redelijk overspannen woningmarkt heb ik een betaalbare koopwoning in Groningen Stad gevonden. Na aankoop blijkt dat Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties (na 3 maanden) niets heeft voorbereid, ik moet de koopwoning daarom laten gaan. Later blijkt dat Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties niet mee gaat werken bij de aankoop van een woning. Ondanks het feit dat dit vooraf duidelijk en schriftelijk is afgesproken.
Periode: 14-09-2016 t/m 01-11-2016 -bijlage-


Koopwoning gevonden en gekocht

# E-mail 19-10-2016 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger Erik Mensen

Ik zou me richten op de woningen tot 120.000,-, dus ik zou me melden bij het tweede huis. Kan me je overwegingen bij de eerste voorstellen. Als de koop van het tweede huis afketst op de huidige, sta je in elk geval op de lijst


# E-mail 21-10-2016 - Afzender Erik Mensen - Ontvanger Sipke Benus
Maandag 16:50 heb ik een bezichtiging.

# E-mail 21-10-2016 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger Erik Mensen
Dank voor de update, Voor nu eerst, goed weekend

# E-mail 29-10-2016 - Afzender Erik Mensen - Ontvanger Sipke Benus
Perfecte woning gevonden. Maandag 12 uur online veiling. Bod op mijn eigen ID, en bod is bij wet bindend.

28-10-2017 - WhatsApp Sipke Benus: belangrijkste is wat jij van de woning vind. Voor de stad lijkt het voor die prijs heel redelijk. En haalbaar lijkt mij.


# E-mail 30-10-2016 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger Erik Mensen
Helder, ik bel je maandag in de loop van de ochtend, rond 10.00 uur. Uitgangspunt is wat mij betreft max 110.000,-. De commissie betaald vanaf 69.000,-. Dat is het bedrag wat jij aan hypotheek regelt

# E-mail 31-10-2016 - Afzender Erik Mensen - Ontvanger Sipke Benus -
Bij de aanvraag van toestemming (aan commissie) heb ik het over de garantstelling van de hypotheek gehad. Ook in de brief heb ik dat vermeld. Dat valt onder de afhandeling, zoals veel dingen die ik liever vooraf op papier had, maar ik vertrouw je erin. Je geeft zo vaak aan dat het goed zit, als ik maar een huis vind. Mooi pand dit, ik hoop het echt.
Maar dat betekent ook dat als ik bied met mijn ID, en de hoogste bieder ben, ik een boete moet betalen van 10% als het niet door gaat… En de teleurstelling, tegenslag ed.… Ik moet je mondeling dus helemaal vertrouwen nu.


WhatsApp Sipke Benus: ik zou de veiling laten lopen. Er zijn teveel zaken die nog niet concreet genoeg zijn. Die krijg ik in elke geval zo snel niet rond.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonische update:
Een paar dagen later belt de makelaar, de woning heb ik als hoogste bieder via de veiling aangekocht. Ver onder de marktwaarde. In overleg met mij gaat de woning naar de eerstvolgende bieder.


Inloggen

Niet iedere briefwisseling is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Teleurstelling en gesprekken
Eigenlijk ben ik vreselijk boos dat een essentiële en vooraf duidelijke afspraak niet wordt nagekomen, het was een mooie koopwoning. Ik had er nu in kunnen wonen en mijn leven weer volwaardig op kunnen bouwen. Ik probeer mijn boosheid niet te laten blijken. Ik zoek op ludieke wijze contact en een oplossing om de sfeer toch positief te houden. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties bepaalt de regels. Het huurcontract van de tijdelijke woning wordt met zes maanden verlengd. Opnieuw stel ik voor een deel van de huur zelf te betalen maar wederom is daar geen gesprek over mogelijk. Het besluit van de Commissie wordt gevormd naar een langere periode in een andere tijdelijke huurwoning totdat ik zelf weer een woning kan kopen of genoeg punten heb gespaard voor een sociale huurwoning bij WoningNet. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties wil de burgemeester van Groningen hierbij betrekken.
Periode: 02-11-2016 t/m 23-11-2016 -bijlage-


Inloggen

Niet iedere periode is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Burgemeester Groningen / feestdagen
Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties maakt een afspraak met de burgemeester van Groningen. De feestdagen eerst... Ik maak een voorzichtige (door)start met mijn bedrijf. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties schrijft dat burgemeester zich verantwoordelijk voelt. De burgemeester schrijft mij het tegenovergestelde. Ik lees dat Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties sommige details iets anders aan de burgemeester heeft uitgelegd dan deze in praktijk zijn besproken.
Periode: 29-11-2016 t/m 23-01-2017 -bijlage-


Brief van de burgemeester

# E-mail 13-12-2016 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger Erik Mensen

Vrijdag overleg gehad met dhr. den Oudsten. Hij had inderdaad jou brief ontvangen. De burgemeester was duidelijk over bankgarantie en uitzondering in de bijstand. Dat gaat hij en de gemeente Groningen niet doen. Daar is geen grond voor. Wel vind de burgemeester dat we moeten zorgen dat jou wens om in Groningen te willen blijven wonen effectief te maken. Hij voelt dat dat ook als verantwoordelijkheid van de gemeente en niet als een taak van de commissie. Daar zijn twee acties aan gekoppeld: Je wordt aangemeld bij het Wij-team voor ondersteuning en er wordt gekeken of de periode voor het verkrijgen van urgentie voor een sociale huurwoning kan worden verkort. Mocht dat niet kunnen dan gaat de commissie Bijz Situaties bijdragen in de hoogte van de huur, tot er wel een sociale huurwoning voor jou beschikbaar is.
Concreet gaat de gemeente Groningen met jou verder en is de commissie op de achtergrond beschikbaar voor eventuele financiering van de overbrugging in de huur. Dan komt iederéén in de rol die hij heeft.


# E-mail 23-01-2017 - Afzender burgemeester - Ontvanger Erik Mensen

Geachte heer Mensen,
Ik heb mij nogmaals laten informeren door de heer Benus van de commissie Bijzondere Situaties over uw situatie en kom daarbij tot de volgende analyse.

1. De commissie heeft zo snel als mogelijk was voor tijdelijke woonruimte gezorgd en daarvoor één jaar de volledige huur incl. alle voorzieningen betaald.
2. De commissie heeft een uitspraak gedaan om u bij te staan voor een hypotheek. U had aangegeven graag weer een huis te willen kopen, de commissie zou dan € 31.000,- bijleggen zodat u een huis zou kunnen kopen tot €100.000,-. Deze uitspraak zou verder moeten worden uitgewerkt, omdat u een bijstandsuitkering heeft.
3. Bij het realiseren van dat plan bleek dat u niet in aanmerking komt voor een hypotheek want de banken geven geen hypotheek aan mensen die in de bijstand zitten. U wilde vervolgens dat de commissie garant zou staan voor een hypotheek. Dat kon echter juridisch niet. De gemeente kan ook geen garantstelling doen in deze voor een hypotheek. Daarmee lijkt het kopen van een woning niet meer voor de hand te liggen.
4. Er wordt nu naar de huurmarkt gekeken, waarbij een sociale huurwoning het meest voor de hand liggend is. Hiervoor bestaat echter een wachtlijst in de stad Groningen. Onderzoek, dat ik heb laten doen naar het verkrijgen van urgentiepunten voor het eerder verkrijgen van een woning, heeft opgeleverd dat de urgentiecommissie stelt dat u daar niet voor in aanmerking kan komen. Zij bepalen hun oordeel op het feit dat uw situatie niet daadwerkelijk urgent is én perse in de stad moet worden opgelost. Men gaf daarbij aan dat zij veel verzoeken voor uitzonderingen krijgen, dus voor de één uitzondering maken betekent voor anderen ook het nodige. Daarom de terughoudendheid.
5. Het uiteindelijke plan is dat u nu met de commissie overlegt over een huurwoning in Groningen, waarbij de commissie tijdelijk een vorm van huursuppletie aanbiedt en daarover met de woningbouw overlegt. Ik speel daar geen rol in.
6. Tot slot: Uw situatie heb ik nogmaals onder de aandacht gebracht van uw WIJ team en hen gevraagd om wederom contact te leggen. Dit naast de ondersteuning die u ook nog krijgt vanuit de commissie.

Ik neem aan dat ik u hiermee voldoende op de hoogte heb gebracht.

Met vriendelijke groet,
Peter den Oudsten


Inloggen

Niet iedere briefwisseling is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
2017
D. Triezenbergstraat 18, Stedum


In 2017 stapelen de negatieve gevolgen zich steeds meer op. Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties eist van alle betrokken partijen een oplossing die buiten de wet en vergaande mogelijkheden is. Betrokken instanties en organisaties kijken mee maar haken zwijgend en nietszeggend verontschuldigend af na mondeling contact met Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties. Stut en Steun wordt volledig monddood gemaakt en de Onafhankelijke Raadsman verwijst me door naar de Nationale Ombudsman. Voor alle zekerheid ga zelf opnieuw actief op zoek naar een huurwoning.Gesprekken en huurwoning in Groningen gevonden
Ik schrijf een verhuurmakelaar aan en laat mijn tekst door Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties controleren op juistheid en details (inclusief de afgesproken bedragen). Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties bevestigt: Het klopt. De verhuurmakelaar geeft aan dat ik een woning kan huren in Groningen Stad onder de beschreven condities. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties heeft liever een woningorganisatie en laat ook deze mogelijkheid in Groningen Stad aan mij voorbij gaan. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties neemt opnieuw de zoektocht naar een woning over.
Periode: 24-01-2017 t/m 17-02-2017 -bijlage-


Tijdelijke woning verhuurmakelaar

# E-mail 10-02-2017 - Afzender Erik Mensen - Ontvanger verhuurmakelaar

--De Commissie heeft de intentie om mij te huisvesten van het bedrag dat als schade is toegekend. Dit bedrag is 31.000 euro excl. de kosten die door de schade erbij komen.
Het idee van de Commissie is om 31.000 euro vooraf af te storten bij een woningorganisatie en mij daarmee een langere periode onder kan brengen.
Als ik een deel van de huur zelf betaal (inmiddels bedrijf gestart) kan deze periode nog langer worden opgerekt. Uiteindelijk is het doel om ‘tijd te kopen’, totdat ik in een sociale huurwoning terecht kan.
Graag zou ik mij in willen schrijven voor een woning vanaf 31 mei 2017 of halverwege mei 2017. Verhuizen kost een paar dagen lijkt mij.
Het heeft niet mijn voorkeur om in de binnenstad, gemeubileerd te wonen.
Kun jij mij informeren naar de mogelijkheden of toezeggingen van een woning doen.
Omdat wij een goede relatie hebben, en je weet wie ik ben, vraag ik jou als eerste.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonische update:
Dezelfde week belt de verhuurmakelaar en bevestigt mijn mail. Het voorstel is goed genoeg om dit aan de eigenaar door te geven. Het is geen probleem om met deze condities de huidige woning of een andere woning via de verhuurmakelaar te huren.


# E-mail 12-02-2017 - Afzender Erik Mensen - Ontvanger Sipke Benus

Ter info en controle: GOED VERWOORD OF JOU VERKEERD BEGREPEN?
(brief aan de verhuurmakelaar hierboven)


# E-mail 13-02-2017 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger Erik Mensen

De doelstelling voor een huurwoning klopt. Ik heb dat liever via een woningbouwvereniging dan via een makelaar. Met een woningbouwvereniging is het vervolg namelijk beter geregeld: Een goedkopere huurwoning als je 5 jaar ingeschreven staat. (nu reeds 2 jaar, dus nog 3 jaar te gaan). De bedoeling is dat je een huurwoning vindt en dat ik met de woningbouw een regeling tref, zodat jou huur onder de huursubsidie grens valt. Dan kan jij zelfstandig wonen. Dus liever een woningbouwvereniging dan een makelaar. En de zakelijke afhandeling kun je aan de commissie overlaten.
Ik heb ook contact gehad met het Wij-team. Die waren door de burgemeester geïnformeerd. Zij gaan contact met jou opnemen. Jou contact persoon wordt ### ####. Ik zend dit bericht in cc naar hem.


Inloggen

Niet iedere briefwisseling is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Woningbouwvereniging / andere verhuurmakelaar
Volgens Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties geeft een woningorganisatie in Groningen aan dat, met het voorstel van de Commissie, een huurwoning wettelijk voor maximaal 2 jaar mogelijk is. Ik vraag Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties om welke wetgeving het gaat. Het antwoord wordt ontweken. Een andere verhuurmakelaar geeft aan dat bewoning wel op naam van de Nationaal Coördinator Groningen / Vangnet Bijzondere Situaties mogelijk is. Omdat ook deze twee mogelijkheden in Groningen Stad niet worden aangegrepen probeer ik dat zo netjes en duidelijk mogelijk te verwoorden. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties reageert kort en afwijzend, hij heeft gefaald en geeft het op. Ik moet zelfstandig verder, net als iedere andere Nederlander. Ineens zou een woning buiten Groningen Stad de enige oplossing zijn. Ik geef het leven wat ik hier inmiddels opgebouwd heb niet meer op.
Periode: 01-03-2017 t/m 23-03-2017 -bijlage-


Inloggen

Niet iedere periode is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Verzoek om gesprek met Sipke Benus, het WIJ-team en Groninger Gasberaad
Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties zet niets formeel op papier wat ik bij een woningorganisatie kan indienen, dus ik kan niet veel meer doen dan e-mailberichten met de afspraken kopiëren en rondsturen. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties vertelt aan het WIJ-team dat de huisvesting via de Commissie al voor 5 jaar geregeld is, het WIJ-team geeft aan mij hierin praktische ondersteuning te bieden. Graag met een driegesprek. Ik vraag nogmaals om de wetgeving zoals Nijestee dit aangaf, Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties ontwijkt opnieuw het antwoord. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties weet nu ook niets meer van afspraken huur vs. verlies inboedel. Opnieuw wordt gemeld dat een huurwoning buiten Groningen Stad nu de enige oplossing is, ondanks mijn nog steeds geldige aanbieding van de verhuurmakelaar.

Ik vraag het Groninger Gasberaad advies en om een gesprek met Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties en het WIJ-team te leiden. Dit mislukt. Het Groninger Gasberaad schakelt Stut en Steun in. Een medewerker van Stut en Steun heeft enkele decennia geleden weleens met de huizenmarkt te maken gehad en denkt binnen een maand wel een huurwoning te vinden. Ik merk op dat de tijden zijn veranderd en dat een huurwoning vinden en het verhuizen binnen een maand waarschijnlijk niet lukt. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties en Stut en Steun passen (buiten mij om) de eerder overeengekomen voorwaarden aan en leggen de einddatum van het huurcontract van de tijdelijke woning vast op 31 juli 2017.
Een woning vinden lukt Stut en Steun niet onder de nieuwe voorwaarden van Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties. Stut en Steun verdwijnt stilzwijgend van het toneel, e-mail blijft onbeantwoord. De nieuwe voorwaarden en de einddatum van het huurcontract van de tijdelijke woning worden hierna niet aangepast. Ik krijg telefonisch excuus, daarna blijft opnieuw al mijn e-mail onbeantwoord. De betrokken woningorganisatie geeft aan zich niet te laten dwingen door de aardbevingsproblematiek die buiten hun om zijn veroorzaakt. Ik besef dat als dit zo doorgaat, ik heel snel weer kansloos op straat sta.
Periode: 03-04-2017 t/m 08-05-2017 -bijlage-


Popup

ALTCML Popup v.3.023 is a lightweight popup plugin useful for several purposes.
It features lite popup as well as initial page load plugin to act like tooltip or advertisement.


-- Deze pagina is binnen enkele dagen bijgewerkt. --

Opzegging huur tijdelijke woning / klacht
Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties probeert de situatie om te zetten naar mijn schuld en probleem. Het komt mij over dat de gemaakte afspraken worden afgedaan en een minimale verhuiskostenvergoeding als 'oplossing' wordt opgedrongen. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties meldt: 'Het werkgebied van de commissie is het bevingsgebied van Groningen.' en 'Het gaat niet om jou vragen, maar wat nog bevingsgerelateerd is.' Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties verbreekt zijn laatste belofte: Hij zegt de huur van de tijdelijke woning op. Op 31 juli 2017 sta ik op straat als ik zelf geen woning gevonden heb. Dat gaat niet lukken; zonder dat de gemaakte afspraken fatsoenlijk zijn uitgewerkt kan ik bij een woningorganisatie of makelaar weinig concreets aantonen...

Ik dien formeel een klacht in bij de Nationaal Coördinator Groningen, mijn doel is een realistische oplossing zoals ook afgesproken is. Ik accepteer de tegenwerking van Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties niet meer. Er komt een gesprek met het WIJ-team, zonder het Groninger Gasberaad / Stut en Steun.
Periode: 09-05-2017 t/m 29-05-2017 -bijlage-


Popup

ALTCML Popup v.3.023 is a lightweight popup plugin useful for several purposes.
It features lite popup as well as initial page load plugin to act like tooltip or advertisement.


-- Deze pagina is binnen enkele dagen bijgewerkt. --

Gesprek met Sipke Benus en het WIJ-team
Het driegesprek met Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties en het WIJ-team wordt gevoerd op de locatie van het WIJ-team. Ondanks er geen sprake is van een 'overdracht, krijgt het WIJ-team alle verantwoording toegeschoven om een oplossing te vinden voor het probleem wat Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties heeft gecreëerd. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties geeft meermaals machteloos aan dat hij niet meer weet hoe op deze manier een oplossing te realiseren. Ik geef nogmaals duidelijk aan dat de voorwaarden ook niet realistisch zijn.
Het WIJ-team geeft aan dat de burgemeester zich toch verantwoordelijk voelt en zoekt met mij mee naar een oplossing. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties noemt strenge regels op waar iedereen zich aan moet houden en bevestigt na het gesprek per e-mail en briefpost zijn voorwaarden als bindend.

In het nagesprek zegt Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties op aanvallende wijze volledig achter de huidige inhoud van mijn bijgewerkte dagboek te staan maar hekelt om nu negatief op mijn website te komen. Ik geef aan dat het me bevreemd omdat toen Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties vanaf vorig jaar positief in het dagboek stond, geen problemen had met de publicatie. Dat heb ik in juni 2016 voor de goede orde bij Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties nagevraagd. Ik had het nu ook liever anders gezien maar kan de huidige situatie niet negeren.
Datum: 31-05-2017 -bijlage-


Inloggen

Niet iedere periode is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Afwijzing klacht / klacht moet behandeld worden / geen klacht mogelijk
Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties behandelt zijn eigen klacht en zonder op de inhoud in te gaan wijst Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties zelf de klacht af. Ik stuur de afwijzing naar de Nationaal Coördinator Groningen en een jurist van de Nationaal Coördinator Groningen schrijft mij dat, na bestudering van mijn klacht, de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties mijn klacht wel degelijk in behandeling moet nemen. De Onafhankelijke Raadsman kijkt mee of alles wel goed gaat.
Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties wijst opnieuw mijn klacht af zonder op de inhoud (of deel ervan) in te gaan. De eerste jurist van de Nationaal Coördinator Groningen verdwijnt meteen na het eerste contact. Een tweede jurist van de Nationaal Coördinator Groningen schrijft dat geen enkele inhoudelijke klacht in behandeling wordt genomen over Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties omdat de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties een niet-formele commissie is.

Ik probeer nogmaals contact te leggen met de Nationaal Coördinator Groningen, Onafhankelijke Raadsman en Groninger Gasberaad / Stut en Steun. De Onafhankelijke Raadsman adviseert mij nu de Nationale ombudsman in te lichten. De Rijksoverheid en het Groninger Gasberaad / Stut en Steun reageren helemaal niet.

Ik vraag de Onafhankelijke Raadsman of ik in gesprek mag komen met minister Hans Alders, ik heb de minister persoonlijk in Groningen de hand geschud, de situatie uitgelegd en hem duidelijk gewaarschuwd dat de situatie niet opgelost gaat worden als Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties op deze manier doorgaat. En ik dus op straat kom te staan. Ik verwacht geen antwoord van de Onafhankelijke Raadsman op mijn verzoek en die krijg ik ook niet.
Periode: 01-06-2017 t/m 29-06-2017 -bijlage-


Afwijzing klacht / het WIJ-team

# E-mail 01-06-2017 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger Erik Mensen

De Commissie Bijzondere Situaties heeft in haar vergadering van 31 mei besloten de huurperiode van de Pelsterstraat 26 na 31 juli 2017 niet verder te verlengen. De afspraak die wij op 31 mei bij het WIJ-team hebben gemaakt heeft de commissie bevestigd, mits er een voorstel ligt voor 31 juli 2017. De afspraak is dat aan de commissie een voorstel wordt voorgelegd waarin jij een woning huurt. Jij bent dan zelf verantwoordelijk voor de huurbetaling tot de huursubsidiegrens (€ 710, 68). Het meerdere huurbedrag wordt voor een periode van 3 jaar door de Commissie Bijzondere Situaties betaald middels een éénmalig afkoop van het totale bedrag. De verhuurder moet daar aan mee willen werken. Deze bijdrage betreft de kale huur, geen andere voorzieningen. Na 31 juli 2017 zal de Commissie jouw dossier sluiten. Op dat moment heeft de commissie 14 maanden de huur incl. nutsvoorzieningen betaald, zodat jij in die periode een huis zou kunnen vinden. Daarnaast heeft de commissie daar begeleiding bij aangeboden. -

De Commissie heeft kennis genomen van je klacht. Daar gaat de Commissie niet verder op in. De Commissie Bijzondere Situaties is een vangnet en geen (formele) regeling. Daarom is er geen inhoudelijk beroep of bezwaar mogelijk. Wel kent de commissie een klachten-procedure op het gebied van bejegening. Dat is echter geen onderdeel van jouw klacht. Vandaar dat de Commissie je klacht niet verder in behandeling neemt.

Ik stuur je deze uitkomst vast per mail, zodat je op de hoogte bent. Bovenstaande wordt ook nog per brief bevestigd. Ik stuur deze mail in cc aan ### #### van het WIJ-team, zodat ook hij op de hoogte is van de bevestiging van de afspraken die we gisteren in zijn bijzijn hebben gemaakt.


Inloggen

Niet iedere briefwisseling is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Het WIJ-team
Het WIJ-team moet alle stappen zelf opnieuw doornemen om ook erachter te komen dat huisvesting onder de voorwaarden zoals Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties eist, niet mogelijk is. Dit kost onnodig veel tijd. Ik vraag of het WIJ-team bij de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties verlenging van het huurcontract wil aanvragen. Opnieuw dakloos is geen optie en op mijn vragen wordt door Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties niet inhoudelijk gereageerd. Ik heb begrip voor het feit dat het WIJ-team als maatschappelijke organisatie al veel meer voor mij doet dan de bedoeling is en deze vraag dus niet gaat stellen.

De tijdsdruk is groot en de eisen van Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties zijn niet uitvoerbaar, geen verhuurmakelaar wil bestaande huurcontracten aanpassen om zo huurtoeslag af te dwingen en met de extreme daling van mijn inkomen door deze situatie is een woning boven de sociale huurgrens op dit moment niet mogelijk. We vallen terug op de eerdere afspraak die wel realistisch is en bespreken dit met de verhuurmakelaar.

Op 21 juli 2017 stuurt het WIJ-team een vragend opgesteld voorstel naar Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties. Het is de globale, realistische berekening zoals in februari 2017 (31.000 euro met bijkomende kosten) door Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties als kloppend is bevestigd en de verhuurder geeft aan hier nog steeds aan mee te willen werken. Sipke Benus, secretaris van de Commissie Bijzondere Situaties wijst het voorstel resoluut af, somt een gedetailleerde combinatie van niet uitvoerbare eisen op met een verrekening van huurtoeslag (7700 euro maximaal) en benadrukt nogmaals de einddatum van 31 juli 2017.
Het WIJ-team is sprakeloos. Ik chat met enkele vrienden over het resultaat. Niemand begrijpt hoe ik dit nog volhoud.

Het WIJ-team neemt contact op met de burgemeester van Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen is een onderdeel van de provincie Groningen. De Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties is een onderdeel van de Nationaal Coördinator Groningen.
Periode: 01-06-2017 t/m 25-07-2017 -bijlage-


Voorstel van het WIJ-team

# E-mail 21-07-2017 - Afzender WIJ-team - Ontvanger Sipke Benus

Na aanleiding van onze laatste afspraak ben ik samen met de heer Mensen op zoek gegaan naar een oplossing voor zijn woonprobleem. De verschillende woningcorporaties hebben aangegeven dat de oplossing niet in de sociale huur te vinden is omdat meneer mensen door de Selectiecommissie Groninger Corporaties niet als urgent gezien wordt. Wél wil bijvoorbeeld Nijestee vanuit de vrije sector iets aanbieden maar die huren liggen hoger en vallen boven de huursubsidiegrens.

Nu zijn we ook met de verhuurmakelaar om de tafel gegaan en daar hebben we een oplossing gevonden. Via de verhuurmakelaar kan de heer Mensen zijn huidige appartement op eigen naam huren. Ik heb het huurcontract voor me liggen, het hoeft alleen nog getekend te worden door beide partijen.

Voor een periode van 3 jaar wil de verhuurmakelaar de heer Mensen woonruimte bieden waarbij hij maximaal de komende twee jaar op de Pelsterstraat 26a blijft wonen. Die tijd kan hij gebruiken om (eventueel samen met de verhuurmakelaar) iets anders te vinden.

De rekensom die bij deze constructie hoort is de volgende: Huurprijs: €925,- Vergoeding door de heer Mensen: €225,- Totale huur: €1150,-

Uitgaande van een berekening over drie jaar: €1150,- eigen bijdrage = €925,- pm. Maal 36 maanden is 33.300,- plus makelaarskosten €335,- plus borg €1150,- is totaal 34.785

Samen met de verhuurmakelaar lijkt me dit een prima oplossing voor deze situatie. We zien je reactie graag tegemoet. Mocht je vragen hebben dan kun je contact met mij of met de verhuurmakelaar opnemen.


# E-mail 24-07-2017 - Afzender Sipke Benus - Ontvanger WIJ-team

Klopt, het was bekend dat dhr. Mensen geen urgentie krijgt voor een sociale huurwoning. Daarom was ook het plan om een woning uit de vrije sector in hoogte van huur terug te brengen naar de sociale huurgrens, zodat dhr. Mensen zelfstandig zou kunnen bewonen. Het meerdere bedrag wil de commissie Bijzondere Situaties voor haar rekening nemen. graag verwijs ik je naar de mail met de besluiten van de commissie. ( zie de mail van: donderdag 1 juni 2017) Die commissie uitspraak is vervolgens ook per brief aan dhr. Mensen bevestigd Het voorstel is niet akkoord vanwege de hoogte van de bedragen. De commissie spreekt over een kale huur. Dat is in dit geval € 925,- per maand. De huurprijs wordt door de verhuurder verlaagd naar € 710,- zodat dhr. Mensen huursubsidie aan kan vragen en zo zelfstandig woont. Daarmee loopt de verhuurder € 215,- per maand mis, voor een periode van 3 jaar. Dat is € 215,- x 36 maanden = € 7740,- Dit laatste bedrag wil de commissie aan de verhuurder overmaken.
Het is ook van belang dat de verhuurder de huurprijs tot onder de sociale huurgrens brengt, anders kan dhr. Mensen geen huursubsidie aanvragen. Overige kosten worden niet door de commissie gedragen, zoals nutsvoorzieningen, stofferingskosten. De borg is 14 maande geleden al betaald, dus lijkt me nu niet relevant en contractkosten zijn voor degene die het contract aangaat.


# E-mail 24-07-2017 - Afzender WIJ-team- Ontvanger Erik Mensen

Zie de reactie van Sipke, en die van mij daarop. Ik heb nu een huisbezoek, ik bel je later vanmiddag even. Houd je je telefoon even in de gaten?


Inloggen

Niet iedere briefwisseling is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
De vakantietijd breekt aan, op 31 juli 2017 eindigt het huurcontract van de tijdelijke woning. Ik heb geen keuze en maak de situatie opnieuw bekend bij RTV Noord. Ik stuur alle relevante e-mailberichten door en spreek met Goos de Boer van RTV Noord af bij De Drie Gezusters. Een vervangende medewerker van de Onafhankelijke Raadsman belt mij in de middag na de publicatie en meldt dat deze situatie niet 'haar mandaat' is.

Akkoord gaan of binnen een week opnieuw dakloos
Van 26 juli t/m 1 augustus 2017 heeft het WIJ-team vrijaf. Ik moet akkoord gaan met de niet uitvoerbare eisen van Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties. Het is serieus de bedoeling dat ik voor 3 jaar een tijdelijke huurwoning van maximaal 925 euro per maand vind maar dat de verhuurder de kale huur terugbrengt naar 710 euro per maand. Ik kan dan huurtoeslag aanvragen, mijn inkomen is vorig jaar door deze situatie enorm gekelderd. Het huurverschil wordt in een keer (rond 7700 euro) door de Commissie Bijzondere Situaties afgerekend. Dat scheelt de Commissie Bijzondere Situaties een enorm bedrag. Het is de meest onmogelijke constructie die over is gebleven na alle vruchtbare mogelijkheden en beloftes. Daarbij vergeet Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties opnieuw dat ik hoogstwaarschijnlijk vanaf volgend boekjaar geen huurtoeslag meer ontvang.

De verhuurder mailt Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties uit eigen beweging om voor mij 2 maanden verlenging van het huurcontract aan te vragen. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties reageert hierop door alle voorwaarden, bedragen en sancties rechtstreeks naar de verhuurder te sturen maar verlengt het huurcontract niet.

Indien ik niet akkoord ga sta ik over 6 dagen op straat, ga ik wel akkoord dan moet ik onder eigen verantwoording deze opdracht binnen 2 maanden voltooid hebben. Anders sta ik alsnog op straat. Ik ga met veel moeite en gedwongen akkoord. Opnieuw dakloos is geen optie!

Op 31 juli 2017 draait Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties om mijn akkoord heen en somt opnieuw alle nieuwe eisen op. Ik geef nogmaals verkort mijn gedwongen akkoord. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties moet nu mijn akkoord wel accepteren maar mailt mij al om 15:43 uur dat hij de verhuurder niet meer te pakken kan krijgen en dat hij daarom alsnog niets meer voor mij kan doen.
Tussendoor mailt de verhuurder mij nog; de verhuurder is zoals gewoonlijk tot 17:00 uur aanwezig. Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties probeert het niet nogmaals. De maandag is voorbij, het huurcontract is door Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties niet opnieuw verlengt. Alle eerdere gemaakte afspraken worden zonder inhoudelijke reden weerlegd als ik Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties over deze buitenproportionele verplichting aanspreek.

De verhuurder heeft begrip voor mijn situatie geeft mij vrijwillig tot 31 augustus a.s. uitstel voordat de woning ontruimd wordt. Ik zal binnen een maand een verhuurder moeten vinden die aan de voorwaarden van Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties wil/kan voldoen.
Periode: 26-07-2017 t/m 31-07-2017 -bijlage-


Inloggen

Niet iedere periode is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Goos de Boer van RTV Noord vraagt hoe het nu met de situatie gaat. Teleurgesteld overhandig ik RTV Noord de laatste e-mailberichten.

Eind van de maand opnieuw dakloos
Een beëindigd huurcontract kan niet verlengd worden. Vanuit zijn professionele achtergrond weet Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties dit maar al te goed. Opnieuw weigert Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties de nieuwste opdracht formeel op papier te zetten zodat ik hiermee naar andere verhuurmakelaars kan gaan. Ik moet het doen met het mailtje zoals Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties tot gisteren herhaaldelijk als definitief standpunt naar iedere betrokkene stuurde.

Het WIJ-team - burgemeester - Ik ontvang een geautomatiseerd bericht van het WIJ-team. Mijn contactpersoon is op vakantie van 7 augustus t/m 9 september.

Ik plaats een advertentie op Facebook waarin ik aangeef op zoek te zijn naar een huurwoning voor 31 augustus. Ik vermeld in de advertentie de voorwaarden van Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties zonder de situatie en de Commissie te noemen. Meteen krijg ik reacties, echter niet zoals ik gehoopt had... Ik stuur per post een brief naar de Belastingdienst om na te vragen of dit wel een legale manier is om -ogenschijnlijk- belasting te ontduiken.
Ik geef mijn bevindingen door aan Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties. Het contact wordt nu eenzijdig verbroken.
Periode: 01-08-2017 t/m heden -bijlage-


Inloggen

Niet iedere periode is openbaar toegankelijk. Berichten waarin teveel privegegevens worden vermeld zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde leden.

Hebt u nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier.
Ik licht de Nationale Ombudsman in over de actuele situatie en dien een formele klacht in m.b.t. Sipke Benus, de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties en de Nationaal Coördinator Groningen. Opnieuw dakloos is echt geen optie.
De Nationale Ombudsman is buitenspel gezet omdat de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties geen formele Overheidsinstantie is. De Nationaal Coördinator Groningen verwijst terug naar Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties. De cirkel is weer rond...

De Belastingdienst reageert niet (snel genoeg) op mijn brief. Ik besluit het Fraudemeldpunt van de Belastingdienst te bellen. Deze zijn stellig en heel duidelijk: De eis zoals Sipke Benus, de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties mij verplicht uit te voeren is volstrekt illegaal en valt onder fraude met toeslagen.

Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen) leest mijn klacht als burgerbrief en gaat daarom niet op mijn klacht in (maar is dus per bevestiging op de hoogte van deze ogenschijnlijke misdaad). Ik voel me geschoffeerd door Hans Alders en volg het advies van het Fraudemeldpunt van de Belastingdienst op:
1. Onmiddellijk aangifte doen bij de Politie, afdeling Financiële Recherche (bewijsstukken meenemen).
2. Schriftelijk mijn verhaal doen aan het Fraudemeldpunt van de Belastingdienst.
3. De bewijsstukken naar de FIOD zenden.
Ik krijg een brief terug dat de FIOD de zaak in behandeling neemt. Communicatie is vanaf nu niet meer mogelijk wegens de privacywetgeving.

Huurcontract getekend!!!!
Ik heb een huurwoning gevonden/aangeboden gekregen zonder dat ik aan de belachelijke, buitenwettelijke eisen van Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties / Nationaal Coördinator Groningen ga voldoen.
Laatste update via Facebook: https://www.facebook.com/eer.mensen
Artikel op RTV Noord: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/183167/Woning-voor-aardbevingsdakloze-Eindelijk-maar-toch


Sipke Benus, secretaris van de Commissie/Vangnet Bijzondere Situaties in de media:
31-05-2016: "We zoeken huisvesting voor hem”, zegt secretaris Sipke Benus. Volgens hem is sprake van een uitzonderlijke situatie. „Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Het is natuurlijk onwenselijk dat mensen op straat komen te staan."Op dit moment dient u ingelogd te zijn om de niet gepubliceerde artikelen in het dagboek te lezen.
Nog geen account op GasSchande.nl? Dan kunt u deze aanvragen via het contactformulier. U kunt ook op een later tijdstip terugkomen, de website wordt regelmatig geactualiseerd.
Tips, opmerkingen, reacties, correcties? Neem gerust contact met mij op.