Links

Home
Links
NAM

Bedrijf dat op GasSchande.nl geen introductie nodig heeft. In 2017 eindelijk aangewezen als veroorzaker van de schade, schuldige van de langdurige -ziekmakende- ellende als gevolg van laffe leugens en systematische misleiding. De overheid lijkt er (nog) wel mee weg te komen.

nam.nl

Arcadis

Bedrijf dat werkt voor van de NAM.
Arcadis voert het bouwkundig onderzoek uit in opdracht van de NAM. Mocht u experts van dit bedrijf in huis ontvangen, neem alle gesprekken op, maak dezelfde foto's voor een eerlijke correctie van het rapport en laat de experts niet alleen!

arcadis.com

ARUP

Bedrijf dat werkt voor de NAM.
ARUP voert het zoveelste bouwkundig onderzoek uit in opdracht van de NAM. Mocht u experts van dit bedrijf in huis ontvangen, neem alle gesprekken op, maak dezelfde foto's voor een eerlijke correctie van het rapport en laat de experts niet alleen!

arup.com

Centrum Veilig Wonen

Centrum Veilig Wonen is de advies- en uitvoeringsorganisatie op het terrein van het herstellen van aardbevingsschade en het inspecteren en versterken van woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld.
Gedupeerden hebben het vertrouwen in het CVW volledig verloren.

centrumveiligwonen.nl

Nationaal Coördinator Groningen

Er wonen ongeveer 150.000 mensen in het aardbevingsgebied. De NCG helpt de schadeafhandeling te verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband.

nationaalcoordinatorgroningen.nl

Onafhankelijke Raadsman

De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door NAM of CVW. Klachten over bouwkundige versterking kunt u ook melden bij de Raadsman.
De Onafhankelijke Raadsman heeft veel kennis maar staat machteloos als de NAM tegenwerkt.

onafhankelijkeraadsman.nl

Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt volgens de website eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

rijksoverheid.nl

Vangnet Bijzondere Situaties

Aardbevingen door gaswinning kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Voor de bewoners in het Groninger gasveldgebied zijn daarvoor verschillende compensatieregelingen, bijvoorbeeld voor de schade die is ontstaan aan hun woning. Maar, soms kan er sprake zijn van een bijzondere situatie, waar extra problemen spelen die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost.
Deze commissie beoordeelt de aanvragen en besluit welke extra hulp kan worden geboden. Dit kan variëren van het inschakelen van praktische hulp tot het toekennen van een financiële vergoeding. Steeds is het doel samen een oplossing te vinden waarmee mensen weer verder kunnen.

vangnetbijzonderesituaties.nl

Veiligheidsregio Groningen

Overheid en onderzoeksinstellingen onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om aardbevingen te beperken en te voorkomen. De NAM helpt mee bij het in kaart brengen van de gebouwen die moeten worden versterkt of aangepast.

veiligheidsregiogroningen.nl

Co2ntramine

Co2ntramine verbindt de tegenstanders van ondergrondse opslag van CO2 in Noord-Nederland. We verstrekken eerlijke informatie en mobiliseren burgers, partijen en organisaties in Groningen, Friesland en Drenthe om de bezwaren tegen CCS (CO2-opslag, CO2-afvang en CO2-transport) uit te dragen.

co2ntramine.nl

Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging is opgericht met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.

groninger-bodem-beweging.nl

Groninger Gasberaad

Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied en wil ervoor zorgen dat bij het Meerjaren-programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is.

gasberaad.nl

Schokkend Groningen

Schokkend Groningen, opgericht op 28 april 2013, de eerste actiegroep die het opneemt voor de Groningers v.w.b. de gaswinnings/aardbevingsproblematiek! Wij voeren actie vanuit kennis!
Schokkend Groningen informeert o.a. de lokale, regionale en landelijke politiek, maar ook b.v. Onderzoeksraad voor Veiligheid, College voor de Rechten van de Mens.

schokkend-groningen.nl

Gronings Perspectief

De Nationaal Coördinator Groningen heeft de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de belevingen van de aardbevingen in Groningen. De RUG heeft veel kennis van de regio. Binnen de RUG wordt er nauw samengewerkt met het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO).

groningsperspectief.nl

Recht voor Groningen

Stichting Recht voor Groningen is een initiatief van en opgericht door de Groninger Bodem Beweging. Recht voor Groningen wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de aardbevingen en andere gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen.

rechtvoorgroningen.nl

Stut en Steun

Stut-en-Steun is er voor iedereen met gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. Het team van Stut-en-Steun bestaat uit deskundige en betrouwbare mensen en bieden (be)grip en ondersteuning aan alle mensen in het proces rondom de afhandeling van aardbevingsschade.

stutensteun.nl

Aardbevingen in Groningen

Er gaat niets boven wonen in het prachtige Groningen. Ik zou nergens anders willen wonen. Dit is mijn land. Ik schrijf over de bewegende grond onder mijn voeten, de onbewogen houding van de overheid, de onzekerheid over de toekomst en het dagelijks leven met aardbevingen. Ik schrijf omdat ik weer wil leven zonder beven. Ingrid Verbeek

aardbevingeningroningen.net

Bevinggevoeld

Bevinggevoeld.nl is het portaal voor informatie en statistieken over gaswinning en de gevolgen daarvan. De informatie van de aardbevingen is actueel met een vertraging van maximaal 15 minuten na publicatie door het KNMI.

bevinggevoeld.nl

Meander Blog

In toenemende mate stuurt de NAM, samen met het ministerie van Economische Zaken, er bureaus op uit in Groningen. Bureaus, die al dan niet via de Nationaal Coördinator Groningen, boerderijen en woningen onderzoeken.

meanderblog.nl

Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw

OnderGroningen.nl is een website voor de inwoners van Groningen met informatie over de gaswinning van het Kennisplatform OMEM (Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).

ondergroningen.nl

Waakzaam Woldendorp

Wij willen graag een schakel zijn en de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Zo leren we van elkaar welke taxateurs, experts, aannemers en contactpersonen hun werk het beste doen. Ook is het belangrijk om een aanspreekpunt te hebben naar bestuur, politiek en media, om de schade in onze dorpen breed voor het voetlicht te brengen en zo erkenning en steun te verwerven.

waakzaamwoldendorp.nl

Lubach op zondag
Arjen Lubach weet in 'Lubach op zondag' de constructie tussen de bedrijven en onze overheid ludiek maar perfect uit te leggen.

Lubach op zondag (29-01-2017)

Documentaire De Stille Beving

De documentaire "De Stille Beving" laat de impact zien die de constante dreiging van aardbevingen heeft op een Gronings gezin.
De film van Piet Hein van der Hoek, die in de bioscoop in Groningen op 29 januari in première gaat, wordt ook vertoond op RTV Noord en NPO 2.

Intro 'De Stille Beving' van regisseur Piet Hein van der Hoek bij Pauw.
Interview 'De Stille Beving' met Piet Hein van der Hoek en Annemarie Heite bij RTV Noord.
Trailer 'De Stille Beving' van regisseur Piet Hein van der Hoek.

destillebeving.com

Uw schadeherstelbedrijf op GasSchande.nl?

Mist u een link op deze website of kunnen wij u van dienst zijn met een toelichting of advies?
Neem contact met ons op. Een vermelding kost u niets.

Uw website op GasSchande.nl?

Mist u een link op deze website of kunnen wij u van dienst zijn met een toelichting of advies? Neem contact met ons op.